Грыцук Уладзімір Максімавіч : інфармацыя Астроміцкай публічнай бібліятэкі. – Астромічы, 2020.

Грицук Владимир Максимович, родился 30.08.1957 г. в д. Жуховцы (на данный момент проживает в аг. Остромичи). Закончил Пинский гидромелиоративный техникум им. А. Е. Клещёва.

Работал в г. п. Вороново ПМК-52, бригадиром по дренажу (1975 г.).

1976 г.- служба в рядах Советской армии.

1979-2014 гг. – бригадир в ПМК-52  д. Еремичи

Член Коммунистической партии

Занесён в Летопись Комсомольской славы (1985 г.) (Постановлением Центрального комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи)

Лауреат Премии Ленинского комсомола (присудил Центральный комитет ВЛКСМ) – 1986 г.

Грыцук Уладзімір Максімавіч, нарадзіўся 30.08.1957 г. у в. Жухаўцы (на дадзены момант пражывае ў аг. Астромічы). Скончыў Пінскі гідрамеліярацыйны тэхнікум ім. А. Я. Кляшчова.

 Працаваў у г. п. Воранава ПМК-52, брыгадзірам па дрэнажы (1975 г.).

1976 г. — служба ў радах Савецкай арміі.

 1979-2014 гг. — брыгадзір у ПМК-52 в. Яромічы Член Камуністычнай партыі

Занесены ў летапіс камсамольскай славы (1985 г.) (пастановай Цэнтральнага Камітэта Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага саюза моладзі)

Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола (прысудзіў Цэнтральны Камітэт ВЛКСМ) — 1986 г .