Федасюк Аляксандра Іванаўна // Беларуская ССР : кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1981. – Т. 5 : біяграфічны даведнік. – С. 618.

ФЕДАСЮК Аляксандра Іванаўна (н. 17.8.1904. в. Андронава Кобрынскага р-на), дзеяч рэв. руху ў Зах. Беларусі. Чл. КПСС з 1925. Скончыла Камуніст. ун-т нац. меншасцей Захаду ў Маскве (1934). З 1926 чл. падп. Кобрынскага раённага, з 1928 Брэсцкага акр. к-тат КПЗБ. У 1931—32 сакратар Навагрудскага акр. к-та КПЗБ. У ліст. 1929 — жн. 1930. сак. — вер. 1932, вер. 1935 — ліп. 1937 сакратар ЦК КСМЗБ. Дэлегат I (1928) i II (1935) з’ездаў КПЗБ, кангрэса KIM (1935). За рэв. дзейнасць няраз зняволена польск. бурж. ўладамі. У 1934—35 навук. супрацоўнік Ін-та гісторыі партыі і Кастр. рэвалюцыі пры ЦК КП (б) Б. Дэн. Народнага сходу Зах. Беларусі ў 1939. З студз. 1940 на сав. рабоце. У Айч. вайну ў партызанах, у снеж. 1943 — сак. 1944 сакратар Дзівінскага падп. райкома, у чэрг. 1943 — сак. 1944 чл. бюро Брэсцкага падп. абкома КП (б) Б. У 1944—57 сакратар Брэсцкага, Маладзечанскага гаркомаў КПБ, заг. аддзела ЦК КПБ. Чл. ЦК КП (б) Б у 1949-52. Дэн. Вярх. Савета СССР у 1946—54, Вярх. Совета БССР у 1940—47.